Anmälan

Läget är fortfarande oklart. Men vi öppnar föranmälan snart!

Anmälan Härnö Trail 2021

Vi kommer inte att öppna den skarpa anmälan förrän vi absolut vet att vi kan genomföra loppet. Vi kommer att öppna en föranmälan under april 2021 som är kostnadsfri och icke bindande. Du som föranmäler dig får förtur när vi öppnar skarpa anmälan. Alla som har föranmält sig kommer att kunna anmäla sig 7 dagar innan vi öppnar anmälan för resten.