Ta dig till Härnö Trail
Välkommen till Härnösand och Höga Kusten! Du kan resa hit på många olika sätt.

Ta dig hit

Du kan ta dig till Härnösand och Härnö Trail på olika sätt. Vi förespråkar att du åker kollektivt eller samåker i största möjliga mån. Du kan resa dagligen med buss och tåg från Stockholm till Härnösand eller från Umeå till Härnösand. DinTur är kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland och du kan enkelt söka din resa från hela Sverige till Härnösand på deras hemsida.

 

De flesta väljer nog att ta egen bil till Härnö Trail. Härnösand ligger längs E4 och är lätt att nå både norr- och söderifrån. Vi vill uppmuntra alla till att samåka. Använd gärna Skjutsgruppen för att arrangera samåkning. Hitta till tävlingsplatsen!

 

DinTur

SJ

Norrtåg