Miljö
Härnö Trail ska arbeta för att minska den miljöpåverkan som eventet ger upphov till.

Vi tänker på miljön

Härnö Trail har varit ett certifierat Miljömärkt Event under 4 år. En certifiering som tidigare gavs ut av stiftelsen Håll Sverige Rent. Det betyder att vi har uppfyllt vissa kriterier som ställs på arrangemanget när det gäller till exempel miljö, avfall och nedskräpning, inköp av varor, mat och dryck och transporter. Håll Sverige Rent har sedan 2020 upphört med certifieringen som mer eller mindre har tagits över av företaget Greentime. Tyvärr är den årliga kostnaden för att bli certifierat hållbart event för hög för att det ska vara motiverat för oss att betala. Men det betyder inte att vi inte tar hänsyn till miljön! Det tidigare arbetet har givit oss mersmak och hjälper oss att att fortsättningsvis minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen samtidigt som vi visar omvärlden att vi tar ansvar. Vi är dock otroligt stolta över att vi var Sveriges första och enda miljömärkta trailtävling under de fyra åren vi var certifierade! Det är vi mycket stolta över!

Du kan läsa mer om nya certifiering på Greentimes hemsida.

 

Härnö Trails miljöpolicy

Härnö Trail ska kännetecknas av ett gott miljöarbete som genomsyrar hela organisationen, från tävlingsledning till funktionärer och deltagare. Vi ska uppfylla de krav som lagstiftningen och våra intressenter ställer på oss. Vi älskar naturen och terrängen lika mycket som våra deltagare och vi vill ta hand om vår vackra natur och miljö i Höga Kusten. Därför är det är vårt ansvar att begränsa miljöpåverkan före, under och efter eventet.

 

För att lyckas ska vi: