Miljö
Härnö Trail ska arbeta för att minska den miljöpåverkan som eventet ger upphov till.

Miljömärkt Event

Härnö Trail är ett certifierat Miljömärkt Event av stiftelsen Håll Sverige Rent. Det betyder att vi har uppfyllt vissa kriterier som ställs på arrangemanget när det gäller till exempel miljö, avfall och nedskräpning, inköp av varor, mat och dryck och transporter. Kriterierna hjälper oss att minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen samtidigt som vi visar omvärlden att vi tar ansvar. Dessutom är vi Sveriges enda miljömärkta trailtävling! Det är vi mycket stolta över!

 

Stiftelsen Håll Sverige Rents vision är ett skräpfritt Sverige. De arbetar med en mängd olika projekt för att förebygga och motverka nedskräpningen, bland annat miljömärkningen Miljömärkt Event.

Miljömärkt Event Härnö Trail

Härnö Trails miljöpolicy

Härnö Trail ska kännetecknas av ett gott miljöarbete som genomsyrar hela organisationen, från tävlingsledning till funktionärer och deltagare. Vi ska uppfylla de krav som lagstiftningen och våra intressenter ställer på oss. Vi älskar naturen och terrängen lika mycket som våra deltagare och vi vill ta hand om vår vackra natur och miljö i Höga Kusten. Därför är det är vårt ansvar att begränsa miljöpåverkan före, under och efter eventet.

 

För att lyckas ska vi: