Miljö

Härnö Trail ska arbeta för att minska den miljöpåverkan som eventet ger upphov till. Vi älskar naturen och terrängen lika mycket som våra deltagare och vi vill ta hand om vår vackra natur i Höga Kusten. Därför är det är vårt ansvar att begränsa miljöpåverkan före, under och efter eventet.

Miljömärkt Event

Stiftelsen Håll Sverige Rents vision är ett skräpfritt Sverige. De arbetar med en mängd olika projekt för att förebygga och motverka nedskräpningen, bland annat miljömärkningen Miljömärkt Event. Härnö Trail är ett certifierat Miljömärkt Event vilket betyder att vi har uppfyllt vissa kriterier som ställs på arrangemanget när det gäller till exempel avfall och nedskräpning, inköp av varor, mat och dryck och transporter. Kriterierna hjälper oss att minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen samtidigt som vi visar omvärlden att vi tar ansvar. Dessutom är vi Sveriges enda miljömärkta trailtävling! Det är vi mycket stolta över!

Miljöpolicy

Härnö Trail ska kännetecknas av ett gott miljöarbete som genomsyrar hela organisationen, från tävlingsledning till funktionärer och deltagare. Vi ska uppfylla de krav som lagstiftningen och våra intressenter ställer på oss.

 

För att lyckas ska vi:

  • se till att inte förändra upplevelsen i naturen genom negativ påverkan
  • använda energi, resurser och transporter effektivt för att minska miljöpåverkan
  • ta hänsyn till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer samarbetspartners och sträva efter att köpa in miljövänliga tjänster och varor framför andra alternativ
  • se till att avfall tas om hand på rätt sätt
  • informera alla inom organisationen om hur vi bedriver miljöarbetet
  • informera våra deltagare om vår miljöpolicy och försöka påverka dem till en högre grad av miljömedvetenhet